escort balikesir escort bayan eskişehir escort izmit escort bayan tekirdağ escort bayan bursa escort ankara bayan

Merve Boluğur: “Yenilenme Dönemindeyim”

Merve Boluğur son dönemde neden dizi ve film sektöründen ayrı olduğunu anlattı.

Adriana Lima’nın reklam yüzü olduğu kozmetik markasının ilk Türk marka elçisi olan Merve Boluğur, ünlü modelin izinden gitmeye devam ediyor. Boluğur, tıpkı Lima gibi kick boks yaparak form tutmaya başladı.

Ün­lü oyun­cu Mer­ve Bo­lu­ğu­r’­un yo­lu Ad­ri­ana Li­ma ile ilk kez geç­ti­ği­miz yıl New York Fas­hi­on We­ek’­te ke­siş­ti.

Okan IŞIK- BUGÜN GAZETESİ

Bir­lik­te ka­me­ra­la­ra poz ve­ren iki­li uzun sü­re sos­yal med­ya­da ko­nu­şul­du. Ar­dın­dan Bo­lu­ğur, ün­lü top mo­de­lin rek­lam yü­zü ol­du­ğu koz­me­tik fir­ma­sı­nın ilk Türk mar­ka el­çi­si ola­rak bü­yük bir ba­şa­rı­ya im­za at­tı.

HER KONUDA ÖRNEK ALIYOR

Rol al­dı­ğı Muh­te­şem Yüz­yıl di­zi­si­nin son bul­ma­sın­dan bu ya­na yak­la­şık 1 yıl­dır in­zi­va­ya çe­ki­len Mer­ve Bo­lu­ğu­r’­un form tut­ma ko­nu­sun­da da Ad­ri­ana Li­ma­’yı ör­nek al­dı­ğı or­ta­ya çık­tı. Ün­lü oyun­cu, Li­ma gi­bi kick boks yap­ma­ya baş­la­dı.

‘YENİLENME DÖNEMİNDEYİM’

Uzun sü­re­dir hiç­bir pro­je­de yer al­ma­ma­sı­nı yo­rum­la­yan Bo­lu­ğur, “Yıl­lar­ca çok yo­ğun ça­lış­tım şim­di ye­ni­len­me dö­ne­min­de­yim. Bu sü­reç­te hem din­le­ni­yor hem de ken­di­mi ge­liş­ti­ri­yo­rum. Çok faz­la film tek­li­fi al­dım ama içi­me si­nen bir pro­je ol­ma­dı­” de­di.

loading...

loading...


Yorumlar
tekirdag escort ankara escort escort samsun escort bursa mugla escort

Henüz hiç yorum yapılmamış.

kaçak iddaa siteleri film izle güvenilir casino siteleri bahis siteleri iddaa siteleri Sayfa da41 sorgu var. 4,439 saniyede yüklendi.
bahis siteleri