escort balikesir escort bayan eskişehir escort izmit escort bayan tekirdağ escort bayan bursa escort ankara bayan

En Yeni Dizi Magazin Haberleri

Yayında Olan Diziler

Tüm Günlük Diziler Burda

Güncel Dizi Fragmanları

Farah Zeynep Abdullah Hakkında Çıkan İddialara Çok Üzüldü

Dizi Magazin 05 Ağustos 2014

Farah Zeynep Abdullah haberlere isyan etti

Son dönemin parlayan yıldız oyuncusu Farah Zeynep Abdullah, Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte başrolünü paylaştığı ‘Kurt Seyit ve Şura’ dizisinden kaprisleri yüzünden 4 bölüm sonra çıkartılacağı haberlerine isyan etti

Ba­şa­rı­lı oyun­cu Fa­rah Zey­nep Ab­dul­lah kap­ris­le­ri se­be­biy­le di­zi­den çı­kar­tı­la­ca­ğı yö­nün­de çı­kan ha­ber­le­rin ta­ma­men ger­çek dı­şı ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ye­ni se­zon­da da di­zi­de yer ala­ca­ğı­nı be­lir­ten Ab­dul­lah, “Bir de­li bir ku­yu­ya taş atı­yor, kırk akıl­lı çı­kar­ta­mı­yor. Hiçbir za­man kap­ris­li bir oyun­cu ol­ma­dım. Sı­fır kap­ris­li­yim­dir.

HİKAYE DEVAM EDECEK

Bu tür ha­ber­ler ne­re­den çı­kı­yor ben­de şa­şı­rı­yo­rum. Ne set­te böy­le bir şey ya­şan­dı ne de 4 bö­lüm son­ra di­zi­den ay­rı­lı­yo­rum. Şu­ra­’nın hi­ka­ye­si de­vam ede­cek. Bu ha­ber­ler doğ­ru ol­sa, şim­di de­ğil di­zi se­zon fi­na­li yap­tı­ğın­da ortaya çı­kar­dı­” di­ye­rek ce­vap ver­di.

TA­Tİ­LE ÇIK­TI

Yö­net­men­li­ği­ni Ça­ğan Ir­ma­k’­ın üst­len­di­ği, “U­nu­tur­sam Fı­sıl­da­” fil­min­de Ay­pe­ri ka­rak­te­ri­ni can­lan­dı­ran Ab­dul­lah, çe­kim­ler bit­tik­ten son­ra so­lu­ğu ta­til­de al­dı. Ün­lü oyun­cu, ye­ni se­zo­na din­le­nip ta­ze bir kan­la gi­re­ce­ği­ni söy­le­di.

OKAN IŞIK – BUGÜN GAZETESİ

loading...

loading...


Yorumlar
tekirdag escort ankara escort escort samsun escort bursa mugla escort

Yazıya 2 yorum yapılmış.

efe 17 Aralık 2014

farah zeynep ekrana geri dönsün dönem dizi grçk ona çok yakışıyot öyle bir geçer zaman ki göz doldurdu harika oyuncu sonra kelebeğin rüyası oynadı bence dönem dizi osmanlı bir dizi çevirsin neolur

mehmetcan 17 Aralık 2014

halide edip handan romanı dizi olsun kadın oyuncu farah zeynep olsun

kaçak iddaa siteleri film izle güvenilir casino siteleri bahis siteleri iddaa siteleri Sayfa da86 sorgu var. 2,675 saniyede yüklendi.
bahis siteleri