escort balikesir escort bayan eskişehir escort izmit escort bayan tekirdağ escort bayan bursa escort ankara bayan

En Yeni Dizi Magazin Haberleri

Yayında Olan Diziler

Tüm Günlük Diziler Burda

Güncel Dizi Fragmanları

Yonca Cevher’in İsyanı

Dizi Magazin 16 Ağustos 2014

Oyuncu Yonca Cevher’den dizi ücretleriyle ilgili çarpıcı açıklama

Rol aldığı projelerde ‘kötü kadın’ olarak tanınan Yonca Cevher, başrol oyuncularının aldığı astronomik rakamların haksızlık olduğunu belirterek, dizi sektörü hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı

Ye­şil­ça­m’­ın unu­tul­maz oyun­cu­su Mah­mut Cev­he­r’­in kı­zı Yon­ca Cev­her, baş­rol oyun­cu­la­rı­nın bö­lüm ba­şı as­tro­no­mik ra­kam­lar al­ma­sın­dan ya­na dert­li. Ün­lü oyun­cu, “Baş­rol oyun­cu­la­rı­nın bu ka­dar yük­sek üc­ret­ler al­ma­sı çok bü­yük hak­sız­lık. Ki­me ne­ye gö­re pa­ra ve­ri­li­yor. Bu hak mı­dır? Ya­pım­cı­la­rın na­sıl iç­le­ri el­ve­ri­yor, an­la­mı­yo­rum. Gü­zel kız, ya­kı­şık­lı ço­cuk ko­yup, yan ka­rak­ter­ler­le des­tek­li­yor­lar. Lo­ko­mo­tif baş­ka­la­rı ama vit­rin­de on­lar du­ruyo­r” di­ye ko­nuş­tu.

MA­Kİ­NE DE­Ğİ­LİZ

Di­zi sek­tö­rü­nün ade­ta ku­ma­ra dön­dü­ğü­nü söy­le­yen Cev­her, ça­lış­ma sa­at­le­rin­den de muz­da­rip. Sa­nat­çı, “Ça­lış­ma sa­at­le­ri bü­yük sı­kın­tı. An­cak asıl sı­kın­tı­yı çe­ken set eki­bi.

Biz de göz önün­de ol­du­ğu­muz için uy­ku­mu­zu al­mak zo­run­da­yız. Ma­ki­ne de­ği­liz so­nuç­ta. Ba­zen uy­ku­suz­luk­tan nev­rim dö­nü­yor. Söy­le­nen­le­ri bi­le
an­la­mı­yo­ru­m” söz­le­riy­le ra­hat­sız­lı­ğı­nı di­le ge­tir­di.

En çok onlar kazanıyor

Nur­gül Ye­şil­çay, Kı­vanç Tat­lı­tuğ, Ber­gü­zar Ko­rel, Özcan Deniz, Ke­nan İmir­za­lı­oğ­lu, Be­ren Sa­at gi­bi isim­ler di­zi­ler­den haf­ta­da 50-150 bin li­ra ara­sı üc­ret alı­yor.

OKAN IŞIK – BUGÜN GAZETESİ

loading...

loading...


Yorumlar
tekirdag escort ankara escort escort samsun escort bursa mugla escort

Henüz hiç yorum yapılmamış.

kaçak iddaa siteleri film izle güvenilir casino siteleri bahis siteleri iddaa siteleri Sayfa da84 sorgu var. 4,241 saniyede yüklendi.
bahis siteleri