escort balikesir escort bayan eskişehir escort izmit escort bayan tekirdağ escort bayan bursa escort ankara bayan
yıldırım escort
izmir escort izmir escort izmir escort
ümraniye escort
ataşehir escort
kadıköy escort
kartal escort
ümraniye escort
kadıköy escort
ataşehir escort

Meryem Uzerli Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinden Kovuldu mu?

“YOL ARKADAŞIM”IN FRAGMANI ÇIKTI!

5 Ekim 2017 Perşembe Reytingleri (TNS)

ALİNA BOZ’DAN VİYOLONSEL SÜRPRİZİ!

Yonca Cevher’in İsyanı

Dizi Magazin 16 Ağustos 2014
600 views

Oyuncu Yonca Cevher’den dizi ücretleriyle ilgili çarpıcı açıklama

Rol aldığı projelerde ‘kötü kadın’ olarak tanınan Yonca Cevher, başrol oyuncularının aldığı astronomik rakamların haksızlık olduğunu belirterek, dizi sektörü hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı

Ye­şil­ça­m’­ın unu­tul­maz oyun­cu­su Mah­mut Cev­he­r’­in kı­zı Yon­ca Cev­her, baş­rol oyun­cu­la­rı­nın bö­lüm ba­şı as­tro­no­mik ra­kam­lar al­ma­sın­dan ya­na dert­li. Ün­lü oyun­cu, “Baş­rol oyun­cu­la­rı­nın bu ka­dar yük­sek üc­ret­ler al­ma­sı çok bü­yük hak­sız­lık. Ki­me ne­ye gö­re pa­ra ve­ri­li­yor. Bu hak mı­dır? Ya­pım­cı­la­rın na­sıl iç­le­ri el­ve­ri­yor, an­la­mı­yo­rum. Gü­zel kız, ya­kı­şık­lı ço­cuk ko­yup, yan ka­rak­ter­ler­le des­tek­li­yor­lar. Lo­ko­mo­tif baş­ka­la­rı ama vit­rin­de on­lar du­ruyo­r” di­ye ko­nuş­tu.

MA­Kİ­NE DE­Ğİ­LİZ

Di­zi sek­tö­rü­nün ade­ta ku­ma­ra dön­dü­ğü­nü söy­le­yen Cev­her, ça­lış­ma sa­at­le­rin­den de muz­da­rip. Sa­nat­çı, “Ça­lış­ma sa­at­le­ri bü­yük sı­kın­tı. An­cak asıl sı­kın­tı­yı çe­ken set eki­bi.

Biz de göz önün­de ol­du­ğu­muz için uy­ku­mu­zu al­mak zo­run­da­yız. Ma­ki­ne de­ği­liz so­nuç­ta. Ba­zen uy­ku­suz­luk­tan nev­rim dö­nü­yor. Söy­le­nen­le­ri bi­le
an­la­mı­yo­ru­m” söz­le­riy­le ra­hat­sız­lı­ğı­nı di­le ge­tir­di.

En çok onlar kazanıyor

Nur­gül Ye­şil­çay, Kı­vanç Tat­lı­tuğ, Ber­gü­zar Ko­rel, Özcan Deniz, Ke­nan İmir­za­lı­oğ­lu, Be­ren Sa­at gi­bi isim­ler di­zi­ler­den haf­ta­da 50-150 bin li­ra ara­sı üc­ret alı­yor.

OKAN IŞIK – BUGÜN GAZETESİ

loading...

loading...


Yorumlar
tekirdag escort ankara escort escort samsun escort bursa mugla escort

Henüz hiç yorum yapılmamış.

Sayfa da111 sorgu var. 1,869 saniyede yüklendi.