escort balikesir escort bayan eskişehir escort izmit escort bayan tekirdağ escort bayan bursa escort ankara bayan kaçak bahis rokettube konya escort istanbul escort escort bayan şişli escort ataköy escort avcılar escort
kartal escort

Turabi Çamkıran: “Benim Büyüdüğüm Yerde Herkes Sert”

Dizi Röportajları 26 Haziran 2014

Survivor, en çok eleştirilen konulara açıklık getirdi.

Geçen hafta sona eren ‘Sur­vi­vo­r’ yarışmacıları ada­daki ya­şam mü­ca­de­sini ve arkadaşlık ilişkilerini anlattı…

Sur­vi­vor Şam­pi­yo­nu Tu­ra­bi ve bü­yük mü­ca­de­le­de adı­nı fi­na­le yaz­dı­ran Mer­ve Ay­dın, Ah­met Dur­sun, Gök­han ve Yi­ğit; TV8’de ya­yın­la­nan Sur­vi­vor Pa­no­ra­ma prog­ra­mı­na ko­nuk ol­du. Fi­na­list­ler bir­bi­rin­den renk­li yo­rum­lar ya­par­ken, Tu­ra­bi­’nin açık­la­ma­la­rı ge­ce­ye dam­ga vur­du…

SOKAKTA ‘TURBO’YUM

Yarışmadan sonra dışarıda olumlu yorumlar aldığını söyleyen Survivor 2014 şampiyonu Turabi, şöyle konuştu: “Sokakta görenler ‘Turbo’ diye sesleniyor, dansımı yapıyor. Demek ki sevilmişim. Bana sert diyorlar ama benim büyüdüğüm yerde herkes böyle serttir, ben böyle gördüm. Rakibim benim düşmanım, ne yapayım çiçek mi vereyim? Bazıları yüzüne güler, ben direkt yüzlerine söylüyorum.”

”KADINLARLA ARAM ÇOK iYiDiR”

Sur­vi­vor fi­na­list­le­rin­den Ah­met Dur­sun, “Ba­na ‘ka­dın düş­ma­nı’ de­di­ler. Hal­bu­ki be­nim ka­dın­lar­la aram çok iyi­dir. Sa­de­ce ba­na ters ge­len şey­le­ri söy­le­dim. Hep ka­dın­la­ra denk gel­di, bu da şans­sız­lık­tı­” de­di.

”KENDİMLE MÜCADELE ETTİM”

Dört erkeğe karşı adını finale yazdıran Merve Aydın ise, “Çok mücadele verdim, savaştım. Birinciyi seçmek halkımızın takdiriydi ama ben isterdim ki bizim takımdan biri birinci olsun çünkü en çok mücadeleyi bizim takım verdi. Her zaman rakip olarak kendimi gördüm. Kendimle mücadele ettim. Bu kadar zor olabileceğini sanmıyordum ama adayı çok özleyeceğim. Güzel bir yaşam savaşı oldu” dedi.

”BiRiNCi OLMAYI HAK ETTiM”

Ya­rış­ma için “Piş­man ol­du­ğum hiç­bir şey yo­k” di­yen Gök­han Ke­ser şun­la­rı söy­le­di: “Aç­lık çok zor­du an­cak şu an sağ­lık­lı ve kar­nım tok dü­şü­nü­yo­rum; ay­nı şey­le­ri ya­şa­say­dım, yi­ne ay­nı şey­le­ri söy­ler­dim. Bi­rin­ci ol­ma­yı ha­ket­ti­ği­mi dü­şü­nü­yo­rum. ‘Sur­vi­vo­r’ dün­ya­nın en zor ya­rış­ma­sı. Hak var­sa ha­ket­tim ama oy­la­ma­lar­da hal­kın ter­ci­hi bu ol­du.”

”MER­VE­ KARDEŞİM OLDU”
Prog­ra­mın su­nu­cu­su Fur­kan De­de­’nin “Mer­ve­’y­le ara­nız­da bir şey var mı?” so­ru­su­na Gök­han Ke­ser, şu ya­nı­tı ver­di: “E­vet, ara­mız­da bir şey var, be­nim bir ta­ne kız kar­de­şim var. Mer­ve de be­nim ikin­ci kız kar­de­şim ol­du. Ada­da sa­mi­mi­ye­ti­ne inan­dı­ğım sa­yı­lı in­san­dan bi­riy­di.”

ADADA TURABİ, MEDYADA TOLGA BİRİNCİ

Med­ya Ta­kip Mer­ke­zi, oyun­cu­la­rın med­ya per­for­man­sı­nı ele al­dı. Ya­rış­ma­da bü­yük ödü­lün sa­hi­bi Tu­ra­bi olur­ken; med­ya per­for­man­sı sı­ra­la­ma­sın­da Tol­ga Ka­rel lis­te­nin ba­şın­da yer al­dı.

loading...

loading...


Yorumlar
tekirdag escort ankara escort escort samsun escort bursa mugla escort

Henüz hiç yorum yapılmamış.

kaçak iddaa siteleri film izle güvenilir casino siteleri bahis siteleri iddaa siteleri Sayfa da43 sorgu var. 3,055 saniyede yüklendi.
film izle