escort balikesir escort bayan eskişehir escort izmit escort bayan tekirdağ escort bayan bursa escort ankara bayan

Murat Boz Reklam Tarifesini neden Düşürdü?

Tv Magazin 10 Mayıs 2014

O Ses Türkiye - Murat Boz 00002Murat Boz tepkiler üzerine reklam ücretlerini düşürdü

Ün­lü şar­kı­cı Mu­rat Boz, rek­lam üc­re­ti­ni ya­rı­dan faz­la dü­şü­re­rek bir je­an mar­ka­sıy­la an­laş­ma im­za­la­dı.

Murat Bo­z’­un rek­lam üc­re­ti­ni 1 mil­yon­dan 400 bin li­ra­ya dü­şür­me­si­nin en bü­yük se­be­bi ise da­ha ön­ce rol al­dı­ğı Halk Ban­ka­sı­’nın rek­lam kam­pan­ya­sı ol­du.

Kam­pan­ya hem ba­şa­rı­sız olup hem de va­tan­daş­tan tep­ki alın­ca ün­lü şar­kı­cı, bir an­da rek­lam­cı­la­rın gö­zün­den düş­tü.

O dö­nem Mu­rat Bo­z’­un, bir alış­ve­riş mer­ke­zin­de va­tan­daş­lar ta­ra­fın­dan “Bi­zim pa­ra­mız­la kı­ya­fet mi alı­yor­su­n” şek­lin­de tep­ki­le­re ma­ruz ka­lıp yu­ha­lan­dı­ğı id­di­a edil­miş­ti.

loading...

loading...


Yorumlar
tekirdag escort ankara escort escort samsun escort bursa mugla escort

Henüz hiç yorum yapılmamış.

kaçak iddaa siteleri film izle güvenilir casino siteleri bahis siteleri iddaa siteleri Sayfa da43 sorgu var. 6,721 saniyede yüklendi.
bahis siteleri