escort balikesir escort bayan eskişehir escort izmit escort bayan tekirdağ escort bayan bursa escort ankara bayan

Mahsun Kırmızgül’ün Yeni Starı: Damla Arslanalp

Dizi Magazin 23 Haziran 2014

Damla Arslanalp, Türkiye’nin yeni Meryem Uzerli’si olmaya aday…

Ye­ni pro­je­sinin başrolü için Al­man­ya’da oyuncu arayışına giren Mahsun Kırmızıgül, 130 kız arasından Dam­la As­la­nalp’i seç­ti. Sanatçı, “Bu kız­da Mer­yem Uzer­li ha­va­sı var” de­di.

Yö­net­men­li­ği­ni yap­tı­ğı si­ne­ma fil­mi ve te­le­viz­yon di­zi­le­riy­le ses ge­ti­ren Mah­sun Kır­mı­zı­gül, ye­ni pro­je­si için kol­la­rı sı­va­dı. Kır­mı­zı­gül, ko­me­di tar­zın­da­ki ye­ni pro­je­si ‘Mar­din İşi’­nin yıl­dı­zı­nı Al­man­ya­’da bul­du. Al­man­ya­’da bir­çok ajans­la gö­rü­şen Kır­mı­zı­gül, ‘Mar­din İşi’­nin baş­ro­lü için 130 genç kız ara­sın­dan, geç­ti­ği­miz yıl dü­zen­le­nen ‘Miss Tur­ku­az’ ya­rış­ma­sın­da üçün­cü olan 24 ya­şın­da­ki Dam­la As­la­nal­p’­i seç­ti.

OYUN­CU­SU­NA ÇOK GÜ­VE­Nİ­YOR

As­la­nalp’e çok gü­ve­nen Kır­mı­zı­gül, Tür­ki­ye’nin ye­ni Hür­rem’ini bul­du­ğu­na ina­nı­yor. Oyun­cu­su­nu, Al­man­ya’dan ge­le­rek Hür­rem ro­lüy­le bü­yük be­ğe­ni ka­za­nan Mer­yem Uzer­li’ye ben­ze­ten sa­nat­çı, çev­re­sin­de­ki­le­re “Bu kız­da Mer­yem Uzer­li ha­va­sı var. Tür­ki­ye­’nin ye­ni Hür­re­m’­i ola­ca­k” di­yor.

BiR Di­Zi YA­SAK

Kırmızıgül, ilk kez kamera karşısına geçecek olan As­la­nalp’e oyun­cu­luk ders­le­ri al­dır­ma­ya baş­la­dı. Yeni gözdesine ko­nuş­ma ya­sa­ğı da ge­ti­ren sanatçı, genç yıl­dı­zın sos­yal med­ya he­sap­la­rı­nı da ka­pat­tır­dı. Aslanalp’e dizide İlker Aksum ve Murat Eken eşlik edecek.

OKAN IŞIK-BUGÜN GAZETESİ

loading...

loading...


Yorumlar
tekirdag escort ankara escort escort samsun escort bursa mugla escort

Henüz hiç yorum yapılmamış.

kaçak iddaa siteleri film izle güvenilir casino siteleri bahis siteleri iddaa siteleri Sayfa da41 sorgu var. 4,895 saniyede yüklendi.
bahis siteleri