escort balikesir escort bayan eskişehir escort izmit escort bayan tekirdağ escort bayan bursa escort ankara bayan

Derya Bakyal, Kızı Derya ile Aynı Filmde Buluşuyor

Sinema 24 Haziran 2014

Us­ta oyun­cu Der­ya Bay­kal, ken­di­si gi­bi oyun­cu­lu­ğu se­çen kı­zı Der­ya Şen­so­y’­la ilk kez bir si­ne­ma film­de bir ara­ya ge­li­yor.

Ka­nal­türk ek­ran­la­rın­da ya­yın­la­nan ‘Der­ya­’nın Dün­ya­sı­’ prog­ra­mıy­la ek­ran­la­ra ge­len Der­ya Bay­kal, yaz ay­la­rın­da da boş dur­mu­yor. Ün­lü oyun­cu, ‘Ça­kal­lar­la Dan­s’ se­ri­si­nin üçün­cü fil­mi olan ‘Sı­fır Sı­kın­tı­’ için ka­me­ra kar­şı­sı­na ge­çe­cek.

Bay­ka­l’­a film­de eş­lik ede­cek isim ise kı­zı Der­ya Şen­so­y olacak. An­ne­si Der­ya Bay­kal ve ba­ba­sı us­ta ti­yat­ro­cu Fer­han Şen­soy gi­bi oyun­cu­lu­ğu se­çen Der­ya Şen­soy, ilk kez bir film­de an­ne­siy­le bir­lik­te oy­na­ya­cak. Tıp­kı ger­çek ha­yat­ta­ki gi­bi an­ne kı­zı can­lan­dı­ra­cak olan iki­li, fil­min çe­kim­le­ri­ne baş­la­dı. Film­de ay­rı­ca Şev­ket Ço­ruh, İl­ker Ay­rık ve Gür­kan Uy­gun da rol alı­yor.

Aİ­LE BO­YU SA­NAT­ÇI­LAR

Der­ya Bay­kal ve Fer­han Şen­so­y’­un bü­yük kız­la­rı Müj­gan Fer­han Şen­soy da ai­le­si gi­bi oyun­cu­lu­ğu seç­ti. Ça­lı­ku­şu di­zi­sin­de­ki ro­lüy­le adın­dan söz et­ti­ren ab­la Şen­soy, ba­ba­sı Fer­han Şen­soy ile bir­lik­te ‘Ma­sal Mü­fet­ti­şi­’ isim­li oyun­la ti­yat­ro sah­ne­si­ne çı­kı­yor.

GÜLDEN AVUÇ – BUGÜN GAZETESİ

loading...

loading...


Yorumlar
tekirdag escort ankara escort escort samsun escort bursa mugla escort

Henüz hiç yorum yapılmamış.

kaçak iddaa siteleri film izle güvenilir casino siteleri bahis siteleri iddaa siteleri Sayfa da45 sorgu var. 3,969 saniyede yüklendi.
bahis siteleri