escort balikesir escort bayan eskişehir escort izmit escort bayan tekirdağ escort bayan bursa escort ankara bayan

Burak Özçivit, Gıda Sektöründen Sonra Şimdi de Turizme El Attı

Dizi Magazin 22 Eylül 2014

Burak Özçivit dizi ve sinemadan kazandıklarını değerlendirmeye devam ediyor. İstanbul’da ve Orta doğu’da dönerci dükkanları açan Burak Özçivit şimdi de otel açamaya niyet etti.

Son dönemde popülaritesini artıran Burak Özçivit, Kenan İmirzalıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi turizm sektörüne giriyor. Özçivit, tıpkı meslektaşları gibi arsa alıp otel yaptıracak.

Oyun­cu­luk­tan ka­zan­dı­ğı­nı ti­ca­re­te ya­tı­ran isim­le­rin ba­şın­da ge­len Bu­rak Öz­çi­vit, Ba­li­bey isimli dö­ner­ci dük­kan­la­rıy­la adın­dan söz et­tir­miş­ti. Ar­dın­dan ya­pım­cı­lı­ğa adım atan ün­lü oyun­cu, şim­di de tıp­kı Ke­nan İmir­za­lı­oğ­lu ve Kı­vanç Tat­lı­tuğ gi­bi tu­rizm sek­tö­rü­ne gir­me­ye ka­rar ver­di. Ege­’de ara­zi ara­yı­şı­na gi­ren Öz­çi­vit, otel yap­tı­ra­cak.

İMİRZALIOĞLU ÖNCÜ OLDU
BURAKÖZÇİVİT
Ke­nan İmir­za­lı­oğ­lu, Ci­han­gir, Ka­ra­köy gi­bi semt­ler­den aldığı bi­na­la­rı res­to­re et­ti­re­rek otel işi­ne gi­ren ilk isim. İmir­za­lı­oğ­lu­’nu Kı­vanç Tat­lı­tuğ ta­kip et­ti. Tat­lı­tuğ, Di­ki­li­’de 800 bin li­ra­ya sa­tın al­dı­ğı ara­zi­ye otel yap­tı­ra­cak. 3 yıl ön­ce rol al­dı­ğı di­ziden bö­lüm ba­şı 8 bin li­ra alan Öz­çi­vit, Muh­te­şem Yüz­yı­l’­dan 15 bin, Ça­lı­ku­şu­’n­dan ise 35 bin li­ra alı­yor­du.

GÜLDEN AVUÇ – BUGÜN GAZETESİ

loading...

loading...


Yorumlar
tekirdag escort ankara escort escort samsun escort bursa mugla escort

Henüz hiç yorum yapılmamış.

kaçak iddaa siteleri film izle güvenilir casino siteleri bahis siteleri iddaa siteleri Sayfa da43 sorgu var. 2,182 saniyede yüklendi.
bahis siteleri